Konferencja i uroczyste podsumowanie projektu „Bliżej domu”

Pasjonaci edukacji regionalnej spotkają się w najbliższy poniedziałek (20 listopada) w kaliskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Uroczystość, w której udział wezmą laureaci konkursów, nauczyciele i samorządowcy, połączono z konferencją i podsumowaniem zadania publicznego ,,Bliżej domu”. Uczestnicy spotkania…

0 Komentarzy

XIV Kaliska Przygoda z Odpadami – konferencja inaugurująca

20 października w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbyła się konferencja inaugurująca XIV Kaliską Przygodę z Odpadami, której głównymi założeniami było zapoznanie nauczycieli z danymi na temat niskiej emisji, podniesienie świadomości ekologicznej poprzez aktywną edukację oraz nabycie umiejętności kreatywnego wykorzystania odpadów. Organizatorami projektu edukacyjnego jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. 

(więcej…)

0 Komentarzy

XII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu kaliskiego.

W dniu 7 czerwca w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbył się XII Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu kalskiego. Łącznie uczestniczyło 33 laureatów gminnych konkursów. Patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Nasze Kalskie. Prezes Stowarzyszenia Pani Alicja Łuczak ufundowała nagrody książkowe dla laureatów konkursu. Patronat honorowy objął Wielkopolski Kurator Oświaty. Organizatorami konkursu był Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Klub „ Blaszak” przy Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

(więcej…)

0 Komentarzy

Finał XII Konkursu Wiedzy o Sztuce – Sztuka Klasycyzmu

29 maja 2017 roku w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbył się finał XII Konkursu Wiedzy o Sztuce – Sztuka Klasycyzmu. W konkursie wzięło udział 37 uczniów z 8 gimnazjów, do finału zakwalifikowało się 14 uczniów z 7 gimnazjów z terenu południowej Wielkopolski. Zadaniem finałowym było przedstawić prezentację na wylosowany wcześniej temat z zakresu sztuki klasycyzmu.

(więcej…)

0 Komentarzy

Miejsko-Powiatowy Dzień Dziecka

27 czerwca odbył się nad zalewem Szałe Miejsko-Powiatowy Dzień Dziecka. Zorganizowano go pod patronatem Prezydenta Miasta Kalisza, Burmistrza Gminy Opatówek, Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu oraz Starosty Kaliskiego. Jednym z partnerów i współorganizatorów był także Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Stoisko Samorządu Województwa Wielkopolskiego było charakterystyczne i chyba największe.

(więcej…)

0 Komentarzy

Konferencja metodyczna: fizyka, informatyka, chemia, biologia, przyroda, nauki ogólne

11 kwietnia w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbyła się konferencja dotycząca: ochrony danych osobowych oraz wykorzystania mobilnego laboratorium na lekcjach przedmiotów przyrodniczych i w nauczaniu wczesnoszkolnym. w konferencji uczestniczyli zainteresowani nauczyciele fizyki, informatyki, biologii, chemii, przyrody i edukacji wczesnoszkolnej. 

(więcej…)

0 Komentarzy