Finał V Międzyszkolnego Konkursu Informatyczno-Polonistycznego: „Stefan Szolc-Rogoziński – podróżnik i badacz Afryki, który urodził się w Kaliszu”

  • Post author:

27 listopada w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyło się podsumowanie V Międzyszkolnego Konkursu Informatyczno-Polonistycznego: „Stefan Szolc-Rogoziński – podróżnik i badacz Afryki, który urodził się w Kaliszu”. Koordynatorkami i inicjatorkami konkursu były Pani Iwona Graczyk-Rykowska i Pani Małgorzata Kędzierska ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu. Przy organizacji konkursu współpracowały z doradcą metodycznym informatyki Panią Elżbietą Marchwacką oraz doradcą metodycznym edukacji wczesnoszkolnej Panią Małgorzatą Kraszkiewicz.

Podczas podsumowania laureaci otrzymali nagrody, które wręczył Dyrektor ODN Pan Jarosław Wujkowski.

Uczestnicy dzięki uprzejmości Dyrekcji Młodzieżowego Domu Kultury w Kaliszu Pani Beaty Paszak i  Pana Łukasza Pieniążka mogli podziwiać występy solistów ze studia piosenki WOKALMANIA prowadzonego przez Panią Annę Bakalarek. Podczas tego finału uczniowie i opiekunowie mogli zgłębić swoją wiedzę o bardzo interesujące informacje, które przedstawiła Pani Bogumiła Celer – sekretarz komisji wydawniczej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i  kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu. Celem wystąpienia była popularyzacja serii „Kaliszanie” wydawanej przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Bohaterem jednego z  tomików był Stefan Szolc-Rogoziński. Zachęciła ona do zapoznania się z innymi książkami z tej serii, gdyż dotyczą one takich postaci, jak: Alfons Parczewski, Adam Chodyński, Edward Polanowski, Stanisław Wojciechowski, Jan Sobczyński, Sławomir Czerwiński, Ignacy Bujnicki, Józef Radwan czy Eligiusz Kor-Walczak kaliski pisarz, autor baśni i legend kaliskich. Literat jeden ze swoich wierszy dedykował Stefanowi Szolc-Rogozińskiemu. Pani Celer dodała, iż w  przygotowaniu są kolejne tomiki. Będą one dotyczyły przedstawicieli różnych profesji i wyznań: pisarzy, duchownych, lekarzy, artystów, działaczy społecznych, nauczycieli i przedstawicieli życia gospodarczego.

Podczas wystąpienia dr Bogumiła Celer podsumowała obchody Roku Stefana Szolc-Rogozińskiego. Przypomniała najważniejsze wydarzenia, wystawy, sesje poświęcone jego wyprawom i odkryciu Kamerunu, organizowane przez szkoły, instytucje kultury oraz stowarzyszenia. Prelekcja zakończyła się konkursem wiedzy o serii „Kaliszanie”, a uważny słuchacz został nagrodzony dwoma tomikami z serii z autografami autorów.

Ogromne zainteresowanie uczestników wzbudziła również wystawa poświęcona Stefanowi Szolc-Rogozińskiemu, którą przygotowała i udostępniła Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu. Było to możliwe dzięki uprzejmości Dyrektora Pana Adama Borowiaka i Starszego Kustosza Biblioteki Pani Monice Sobczak-Waliś.

Organizatorzy składają ogromne podziękowanie wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przebieg finału, a Uczestnikom, ich Opiekunom składają gratulacje i zachęcają do udziału w kolejnych konkursach.