Podsumowanie „Bliżej domu 2017”

  • Post author:

W Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu spotkali się pasjonaci edukacji regionalnej. Okazją do spotkania nauczycieli, samorządowców i rodziców 20 listopada było podsumowanie zadania publicznego „Bliżej domu” realizowanego przez członków Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych i nauczycieli naszego Ośrodka.

Zebranych powitał Dyrektor ODN Jarosław Wujkowski, który odczytał list i gratulacje nadesłane przez Marzenę Wodzińską, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Przy pełnej auli, wśród zaproszonych gości nie zabrakło i uczniów – laureatów konkursów organizowanych w ramach projektu.

Wielu gości (w różnym wieku) z niecierpliwością oczekiwało na poniedziałkową uroczystość. Uczniowie i nauczyciele spotkali tu znajomych z warsztatów i wycieczki, pojawiła się również nowa grupa osób zainteresowana regionalizmem. Pierwsze dwie części poniedziałkowej uroczystości wypełniła sesja, której zadaniem była promocja sprawdzonych i interesujących działań związanych z dziedzictwem i walorami krajoznawczymi południowo-wschodniej Wielkopolski.

Ofertę gminy Przygodzice w tym zakresie przedstawili: Kornelia Tysiak i Robert Kaczmarek, z kolei o praktycznych działaniach szkół okolic Kobylej Góry na rzecz regionalizmu opowiedział Sławomir Mrugalski. Wśród prelegentów znalazł się uczeń – Marcel Grabiński (uczeń Beaty Kowalczyk) z Korzeniewa, który zaprezentował historyczne sensacje i zabytki okolic Mycielina. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również wystąpienia prezentujące turystyczno-edukacyjne zaplecze Gołuchowa. Dr Barbara Czołnik przedstawiła edukacyjne propozycje Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, natomiast Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak zachęcała do aktywnego poznawania okolicy – koniecznie z questem „Śladami Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej”.

Nazaretanka, siostra Agata Podniesińska z Ostrzeszowa, obudziła ducha działania, szczególnie wśród najmłodszych. Po trzech godzinach konferencji potrafiła włączyć dzieci i młodzież do pisania gęsim piórem, edukacyjnych zgadywanek ujętych w tytule: „Klasztor w Ostrzeszowie – ścieżki edukacyjne”.

Na koniec przyszedł czas na nagrody, wyróżnienia i gratulacje dla nauczycieli i uczniów. Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych – Lech Moryksiewicz wspomniał, że realizacja całego zadania stała się możliwa dzięki finansowemu wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Duży wkład pracy wnieśli wolontariusze: członkowie stowarzyszenia oraz nauczyciele konsultanci ODN w Kaliszu.

Spotkanie moderował koordynator projektu dr Piotr Molenda, który podziękował za pomoc sponsorom, uczestnikom działań i prelegentom. Zaprezentowano również egzemplarz zbioru scenariuszy zajęć będących rezultatem prowadzonych działań. Wszyscy uczestnicy poniedziałkowej uroczystości wyrazili wolę spotkania za rok…

Zainteresowanych konkursami, działaniami związanymi z realizacją zadania odsyłamy do zakładki Projekty i konkursy.