Bezpieczna szkoła – nauczyciel wobec zachowań agresywnych i autoagresji ucznia

  • Post author:

25 października 2017 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, z inicjatywy Pani Sylwii Melki konsultanta ds. doradztwa, odbyła się konferencja „Bezpieczna szkoła – nauczyciel wobec zachowań agresywnych i autoagresji ucznia”. Celem konferencji było poszerzenie wiedzy uczestników na temat procedur bezpieczeństwa w sytuacji agresji i autoagresji uczniów. Konferencję otworzyła Pani Dorota Kinal Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Gościem konferencji był Pan Mariusz Witczak Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Wykłady prowadziła Pani Małgorzata Łuba psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, ogólnokrajowy ekspert w zakresie profilaktyki problemów związanych z depresją i próbami samobójczymi wśród dzieci i młodzieży oraz Pani Katarzyna Szynal ratownik medyczny.

Uczestnicy konferencji poznali mechanizmy psychologiczne zaburzeń emocjonalnych dzieci i młodzieży oraz sposoby reagowania nauczyciela, wychowawcy i pedagoga szkolnego w sytuacjach trudnych. Nauczyciele poznali również procedurę postępowania w sytuacji wybuchu agresji impulsywnej ucznia. Uczestniczyli także w pokazie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia i całej klasie.