XIV Kaliska Przygoda z Odpadami – konferencja inaugurująca

  • Post author:

20 października w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbyła się konferencja inaugurująca XIV Kaliską Przygodę z Odpadami, której głównymi założeniami było zapoznanie nauczycieli z danymi na temat niskiej emisji, podniesienie świadomości ekologicznej poprzez aktywną edukację oraz nabycie umiejętności kreatywnego wykorzystania odpadów. Organizatorami projektu edukacyjnego jest Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. 

Tegoroczny projekt edukacyjny realizowany jest pod hasłem „Śmieci w piecu – współczesny problem”. Kilkudziesięciu nauczycieli wysłuchało wykładu oraz uczestniczyło w warsztatach związanych z przetwarzaniem odpadów, które prowadziły Panie Małgorzata Masłowska-Bandosz i Gabriela Walerych z „Zielonej Lekcji”.