Bezpieczna szkoła – nauczyciel wobec zachowań agresywnych i autoagresji ucznia

Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Sytuacje trudne w szkole – zastosowanie procedur radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi”, które poprowadzi Małgorzata Łuba psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, ekspert w zakresie profilaktyki problemów związanych z depresją i próbami samobójczymi wśród dzieci i młodzieży. Warsztaty odbędą się 26 października 2017 roku w godz. 10.00-15.00 w Sali 32 Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. 

(więcej…)

0 Komentarzy

Konkurs „Będę Biznesmenem – BeBi”

Departament Edukacji i Nauki w Poznaniu informuje o organizowanym konkursie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Będę Biznesmenem – BeBi”.

Celem Konkursu jest pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów, stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości. 

5 października odbędą się darmowe warsztaty dla zainteresowanych nauczycieli, które pomogą w przygotowaniu uczniów do konkursu. Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

(więcej…)

0 Komentarzy

Mediacje w szkole – tworzenie dobrego klimatu nauki i wychowania

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję Mediacje w szkole – tworzenie dobrego klimatu nauki i wychowania. Jest ona adresowana do dyrektorów szkół, wychowawców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, sędziów, kuratorów sądowych, przedstawicieli wszystkich instytucji, którym leży na sercu dobro i harmonijny rozwój dzieci i młodzieży 18 września (poniedziałek) o godz. 10.00 w Auli Collegium Oecologicum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu im. Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, ul. Poznańska 201-205.

(więcej…)

0 Komentarzy

Bezpieczna szkoła – nauczyciel wobec zachowań agresywnych i autoagresji ucznia

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Bezpieczna szkoła – nauczyciel wobec zachowań agresywnych i autoagresji ucznia”, która odbędzie się 25 października 2017 roku o godz. 12.00 w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Celem konferencji jest poznanie mechanizmów psychologicznych autoagresji, agresji impulsywnej oraz zasad reagowania szkoły/placówki w sytuacjach trudnych.

(więcej…)

0 Komentarzy

Bliżej domu 2017- konkursy dla szkół podstawowych i gimnazjów

Uczniowie z terenu Wielkopolski południowo-wschodniej mogą wziąć udział w konkursach, których celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości regionu. Już 25 września odbędzie się w kaliskim ODN Konkurs wiedzy o regionie dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Młodsi uczniowie mogą rywalizować w konkursie plastycznym: Atrakcje Wielkopolski. Nie zabrakło również zadania dla gimnazjalistów i uczniów klas VII. Młodzież może podzielić się pomysłami na promocję dziedzictwa kulturowego regionu. 

(więcej…)

0 Komentarzy