Mediacje w szkole – tworzenie dobrego klimatu nauki i wychowania

  • Post author:

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję Mediacje w szkole – tworzenie dobrego klimatu nauki i wychowania. Jest ona adresowana do dyrektorów szkół, wychowawców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, sędziów, kuratorów sądowych, przedstawicieli wszystkich instytucji, którym leży na sercu dobro i harmonijny rozwój dzieci i młodzieży 18 września (poniedziałek) o godz. 10.00 w Auli Collegium Oecologicum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu im. Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego, ul. Poznańska 201-205.

Zgłoszenia przyjmujemy tylko w Internetowym Systemie Obsługi Szkoleń: https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4218.

O przyjęciu na konferencję decyduje kolejność zgłoszeń.

Zaproszenie
Program konferencji