Przyszłość jest dziś – rozwiązania mechatroniczne w szkołach

  • Post author:

Konferencja z informatyki Zapraszamy nauczycieli informatyki, techniki, matematyki, fizyki ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkółponadgimnazjalnych na bezpłatną konferencję połączoną z warsztatami Przyszłość jest dziś – rozwiązania mechatroniczne w szkołach. Spotkanie poprowadzi – Adam Jurkiewicz.

Szczegółowe informacje