Bliżej domu 2017- konkursy dla szkół podstawowych i gimnazjów

  • Post author:

Uczniowie z terenu Wielkopolski południowo-wschodniej mogą wziąć udział w konkursach, których celem jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości regionu. Już 25 września odbędzie się w kaliskim ODN Konkurs wiedzy o regionie dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Młodsi uczniowie mogą rywalizować w konkursie plastycznym: Atrakcje Wielkopolski. Nie zabrakło również zadania dla gimnazjalistów i uczniów klas VII. Młodzież może podzielić się pomysłami na promocję dziedzictwa kulturowego regionu. 

Szczegóły prowadzonych działań można znaleźć TUTAJ w przypadku Konkursu wiedzy o regionie, termin przyjmowania zgłoszeń zostaje wydłużony do 18 września. Laureaci wszystkich konkursów wezmą udział w wycieczce po regionie i otrzymają nagrody. Realizacja wycieczki i bogatego programu zadania publicznego jest możliwa dzięki wsparciu Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Planowane warsztaty i konkursy prowadzą członkowie Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych – nauczyciele doradcy i konsultanci z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz pracownicy muzeów i regionaliści. Laureaci konkursów (uczniowie i nauczyciele) oprócz wycieczki po regionie spotkają się także podczas zakończenia projektu. Uroczystość połączona z wręczeniem nagród i wystawą odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu w dniu 20 listopada.