Bezpieczna szkoła – nauczyciel wobec zachowań agresywnych i autoagresji ucznia

  • Post author:

Serdecznie zapraszamy na warsztaty „Sytuacje trudne w szkole – zastosowanie procedur radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi i autoagresywnymi”, które poprowadzi Małgorzata Łuba psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, ekspert w zakresie profilaktyki problemów związanych z depresją i próbami samobójczymi wśród dzieci i młodzieży. Warsztaty odbędą się 26 października 2017 roku w godz. 10.00-15.00 w Sali 32 Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. 

Celem warsztatów jest praktyczne przygotowanie pedagogów/nauczycieli do szybkiego i skutecznego zareagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia z uwzględnieniem procedur medycznych i wskazań psychologicznych.

Tematyka warsztatów:
Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy uczniom – nawiązanie kontaktu, uprawomocnianie emocji, redukowanie napięcia emocjonalnego i fizycznego.
Podstawy pierwszej pomocy – zasady dotyczące bezpieczeństwa ratownika i poszkodowanego, ocena miejsca zdarzenia oraz korzystanie ze środków ochrony osobistej, ocena funkcji życiowych, postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i młodzieży, postępowanie w przypadku zadławień, urazów (złamania, krwotoki, poparzenia).
Sposoby radzenia sobie z własnymi emocjami w trakcie interwencji i po jej zakończeniu, samouspakajanie, odraczanie reakcji i akceptowanie dyskomfortu psychicznego w sytuacjach problemowych.
Procedury radzenia sobie z wybuchem agresji i autoagresji impulsywnej, opanowanie grupy.

Zapisy w systemie ISOS, symbol WO/12/01.

Link do zapisu: https://isos.odn.kalisz.pl/szkolenia.php/show/4191/false

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na warsztat zapisać się może tylko jedna osoba z danej placówki.