Laureatki kaliskiego półfinału Konkursu Recytatorskiego #PanTadeusz nagrodzone w wielkopolskim finale

Zofia Grzybowska (uczennica p. Agnieszki Dukowicz-Kujawy z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Fryderyka Chopina z Ostrowa Wielkopolskiego otrzymała drugie miejsce, a Julia Gąsiorek (uczennica p. Małgorzaty Domagalskiej) z I Liceum Ogólnokształcącego z Ostrzeszowa - trzecie…

Możliwość komentowania Laureatki kaliskiego półfinału Konkursu Recytatorskiego #PanTadeusz nagrodzone w wielkopolskim finale została wyłączona

Wojewódzki Konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

Szanowni Państwo, zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych i klas ósmych szkół podstawowych do udziału w kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu na referat z zakresu astronomii i astronautyki oraz Wojewódzkiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego, która odbędzie się w lutym 2024 roku. Konkurs odbywa się…

Możliwość komentowania Wojewódzki Konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki została wyłączona

Moja bezpieczna droga do szkoły

Zapraszamy do udziału w naszym cyklicznym konkursie plastycznym "Moja bezpieczna droga do szkoły". Celem konkursu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa dzieci poruszających się pieszo po drogach publicznych oraz rozwijanie wyobraźni oraz…

Możliwość komentowania Moja bezpieczna droga do szkoły została wyłączona

Posumowanie realizacji projektu „Kaliska Przygoda z Odpadami” edycja 2022/2023

Przedstawiamy listę szkół/placówek, które w roku szkolnym 2022/2023 uczestniczyły w projekcie „Kaliska Przygoda z Odpadami” i zgodnie z przyjętym regulaminem projektu przekazały raport potwierdzający przeprowadzenie różnorodnych zajęć popularyzujących wśród uczniów…

Możliwość komentowania Posumowanie realizacji projektu „Kaliska Przygoda z Odpadami” edycja 2022/2023 została wyłączona

Harmonogram zajęć (bezpośredniej pracy z nauczycielami) na rok szkolny 2023/2024

kwiecień-czerwiec 2024 Szczegółowych informacji udziela kierownik Pracowni Doradztwa oraz Sieci Współpracy i Samokształcenia Aleksander Ziobro:tel. 887 081 832, aleksander.ziobro@odn.kalisz.ploraz doradca metodyczny prowadzący daną formę wsparcia. Hieronim Duczmal (hieronim.duczmal@odn.kalisz.pl)Przedmiot: język polskiObszar…

Możliwość komentowania Harmonogram zajęć (bezpośredniej pracy z nauczycielami) na rok szkolny 2023/2024 została wyłączona

XII Międzyszkolny Konkurs Polonistyczno-Informatyczny:  „Trzech braci Kościelniaków. Artyści plastycy, niezwykle zasłużeni dla naszego miasta” –  prezentacja multimedialna

Zapraszamy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ze szkół i placówek specjalnych każdego typu z województwa wielkopolskiego oraz szkół ogólnodostępnych, w których uczą się uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej do wzięcia udziału w XII Międzyszkolnym Konkursie Informatyczno-Polonistycznym: „Trzech braci Kościelniaków. Artyści plastycy,…

Możliwość komentowania XII Międzyszkolny Konkurs Polonistyczno-Informatyczny:  „Trzech braci Kościelniaków. Artyści plastycy, niezwykle zasłużeni dla naszego miasta” –  prezentacja multimedialna została wyłączona

Obserwacja zajęć

I. Obserwacja zajęć nauczyciela będącego w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego  Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r. poz. 1574) z późniejszymi zmianami.  Nauczyciel…

Możliwość komentowania Obserwacja zajęć została wyłączona

Podstawy prawne

Jednym ze statutowych zadań publicznej placówki doskonalenia nauczycieli jest wspomaganie i koordynowanie pracy nauczycieli doradców metodycznych. W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045) do zadań nauczyciela –…

Możliwość komentowania Podstawy prawne została wyłączona