Tako rzecze Bereś

Rok 2021 został ogłoszony przez Sejm RP Rokiem Stanisława Lema. Kaliski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli włączył się w obchody, organizując 29 kwietnia konferencję z prof. Stanisławem Beresiem. Niestety, wymogi sanitarne spowodowane…

0 Komentarzy

Informatory maturalne CKE

W ślad za Rozporządzeniem MEiN w sprawie egzaminu maturalnego Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała komplet informatorów. Informatory to dokumenty szczegółowo omawiające strukturę arkuszy egzaminów pisemnych, przebieg egzaminów ustnych, a także przykładowe…

0 Komentarzy