Blaski i cienie wychowania fizycznego w klasach I-III. Aktywność nauczycieli i samorządów w zakresie kultury fizycznej – IV konferencja dla nauczycieli i studentów

14 grudnia 2016 r. odbyła się kolejna konferencja dla nauczycieli i studentów wychowania fizycznego, zorganizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu we współpracy z Katedrą Wychowania Fizycznego Wydziału Rehabilitacji i Sportu PWSZ w Kaliszu. W części naukowo-dydaktycznej, prowadzonej przez prof. Andrzeja Krawańskiego, uczestnicy wysłuchali dwóch wykładów: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – realizacja zadań wychowania fizycznego na I etapie edukacyjnym – prelegent Małgorzata Gałczyńska, wykładowca WPA w Kaliszu oraz Wychowanie fizyczne w klasach I-III – gry i zabawy ruchowe – prelegent Tomasz Kosiński, doradca metodyczny ds. wychowania fizycznego ODN w Kaliszu.

(więcej…)

0 Komentarzy

Moja bezpieczna droga do szkoły

5 grudnia 2016r. w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbył się finał konkursu „Moja bezpieczna droga do szkoły”. Organizatorami wydarzenia byli: ODN w Kaliszu, WORD w Kaliszu, Szkoła Podstawowa nr 7 w Kaliszu i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe kalendarze ze zdjęciami prac laureatów I etapu konkursu i dyplomy uczestnictwa.

(więcej…)

0 Komentarzy

Z Wielkopolski do Jerozolimy. Nauczanie w miejscach pamięci

W dniu 2 grudnia 2016 r. w Poznaniu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyła się konferencja z Wielkopolski do Jerozolimy. Nauczanie w miejscach pamięci. w spotkaniu uczestniczyło 50 nauczycieli historii, wos, j polskiego i innych przedmiotów uczących o Holokauście oraz inni nauczyciele zainteresowanych tematyką. Konferencję zorganizował Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu wraz z Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie oraz Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof nad Nerem. w konferencji.

(więcej…)

0 Komentarzy

Nowoczesne technologie wsparciem dla ucznia i nauczyciela.

21 listopada 2016 roku w naszym ośrodku ponad 70 nauczycieli uczestniczyło w konferencji „Nowoczesne technologie wsparciem dla ucznia i nauczyciela”. Pani Edyta Kraska (koordynator projektu e-podręczniki) przedstawiła uczestnikom sposoby na bezpiecznie wykorzystywanie edukacyjnych zasobów internetowych na przykładzie pracy z e-podręcznikami, które są kompleksowym zbiorem otwartych zasobów edukacyjnych zgodnych z podstawą programową przeznaczonych dla uczniów i nauczycieli od klasy pierwszej szkoły podstawowej do klasy trzeciej szkoły ponadgimnazjalnej.

(więcej…)

0 Komentarzy

Historia regionalna – jej miejsce w świadomości młodzieży

8 listopada ODN Kalisz przeprowadził wspólnie z  fundacją „Nasza historia” konferencję „Historia regionalna – jej miejsce w świadomości młodzieży”. W spotkaniu uczestniczyła grupa 40 dyrektorów i nauczycieli historii z terenu południowej Wielkopolski. Konferencję moderowali Jan Bartczak i Tomasz Chlebba. Uczestnicy konferencji wysłuchali ciekawych wystąpień dotyczących archiwów społecznych, wykorzystania aplikacji gier miejskich do nauczania historii dostępnych na urządzeniach mobilnych.

(więcej…)

0 Komentarzy

Kochają Wielkopolskę

Sesją popularnonaukową „Bedę historykiem, naukowcem”, którą przygotowali gimnazjaliści, zakończony został projekt edukacyjny pod nazwą „Kocham Wielkopolskę” zrealizowany przez Stowarzyszenie Nasze Kaliskie dzięki uprzejmości Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Tytuł supernaukowca zdobyła Noemi Drążewska z Pleszewa.

(więcej…)

0 Komentarzy

Konkursy „Wielkopolska Szkoła Roku” oraz „Wielkopolski Nauczyciel Roku”

Na zaproszenie Pana Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Marzeny Wodzińskiej Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego w dniu 21 października 2016 roku o godz. 12.30Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu odbyła się Gala podczas której wręczone zostały nagrody i wyróżnienia w konkursach „Wielkopolska Szkoła Roku” oraz „Wielkopolski Nauczyciel Roku”.

(więcej…)

0 Komentarzy

Mediacje w procesie wychowania i edukacji

18 października 2016 w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli po raz drugi odbyła się konferencja „Mediacje w procesie wychowania i edukacji”. Konferencję zorganizowano w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji. Została zgłoszona jako działanie naszego środowiska do wykazu prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jej celem było poszerzenie wiedzy na temat mediacji szkolnej i rówieśniczej, a także wskazanie przykładów dobrych praktyk.

(więcej…)

0 Komentarzy

Internet of things – nowoczesne technologie przy poznawaniu otoczenia, robotyka, programowanie. Jak możemy ciekawie nauczać już od najmłodszych lat?

26 września 2016 roku w naszym ośrodku ponad 70 nauczycieli uczestniczyło w konferencji połączonej z  warsztatami "Internet of things – nowoczesne technologie przy poznawaniu otoczenia, robotyka, programowanie. Jak możemy ciekawie nauczać już od najmłodszych lat?" Wykład i warsztaty z prezentacją urządzeń prowadził P. Adam Jurkiewicz (członek grupy SuperbelfrzyRP, trener technologii Web 2.0, programista, administrator systemów UNIX/Linux, współpracownik wielu fundacji, twórca remiksu edukacyjnego FREE_Desktop, projektu "Stacja pogodowa", portalu http://linux.oeiizk.waw.pl/).

(więcej…)

0 Komentarzy
Close Menu