IV Międzyszkolny Konkurs Informatyczno-Polonistyczny: „Henryk Sienkiewicz – nasz noblista, pisarz, który poruszał naszą wyobraźnię” – prezentacja multimedialna

 • Post author:

16 stycznia 2017 roku odbyło się uroczyste podsumowanie IV Międzyszkolnego Konkursu Informatyczno-Polonistycznego: „Henryk Sienkiewicz – nasz noblista, pisarz, który poruszał naszą wyobraźnię” – prezentacja multimedialna. Dyplomy, podziękowania i nagrody wręczyli: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu pani Małgorzata Anczykowska i Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu pan Jan Bartczak. Uroczyste podsumowanie konkursu umilił koncert kolęd w wykonaniu uczennic Zespołu Szkół w Iwanowicach.

W konkursie wzięli udział uczniowie szkół i placówek specjalnych każdego typu z województwa wielkopolskiego oraz uczniowie mający orzeczenia z klas integracyjnych ze specyficznymi trudnościami w nauce, uczniowie nauczania indywidualnego ze specyficznymi trudnościami w nauce oraz uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Organizatorem konkursu były nauczycielki SOSW Nr 1 w Kaliszu: Iwona Graczyk-Rykowska, Małgorzata Kędzierska, przy współpracy doradcy metodycznego informatyki: Elżbiety Marchwackiej i doradcy metodycznego edukacji wczesnoszkolnej: Małgorzaty Kraszkiewicz. Patronat nad konkursem objął Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Celem konkursu było promowanie twórczości Henryka Sienkiewicza w roku pisarza, rozwijanie zainteresowań informatycznych i polonistycznych uczniów, doskonalenie umiejętności obsługi programów użytkowych w tym doskonalenie umiejętności przygotowania prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint, aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. Uczestnicy konkursu przygotowywali prezentacje nawiązujące do twórczości literackiej, działalności i życia Henryka Sienkiewicza. Prace cechowały: pomysłowość i oryginalność, wysoki poziom artystyczny oraz znakomita umiejętność obsługi programu PowerPoint. Po wręczeniu dyplomów i nagród uczennice Zespołu Szkół w Iwanowicach (Wiktoria Nowak, Ewa Siewieja, Anna Przepiórka, Justyna Zimna i opiekun grupy p. Justyna Kmieć zaprosiły wszystkich uczestników do wspólnego kolędowania.

Laureaci konkursu:

 1. Antoni Lorenc, klasa V SP – Zespół Szkół w Sobótce, nauczyciel Renata Szymczak; Hubert Baranowski, klasa II GIM – Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Kościanie, nauczyciel Sławomira Pawlak
 2. Łukasz Gałka, klasa III – szkoła przysposabiająca do pracy – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Konarzewie, nauczyciel Jadwiga Gibasiewicz, Daria Drygas; Rafał Wieczorek, klasa III LOI – Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, nauczyciel Karol Niemczynowicz
 3. Jakub Gałązka, klasa I GIM – Zespół Szkół w Stawiszynie, nauczyciel Joanna Zawodnia-Idziak; Alicja Jeziorek, klasa III SP – Szkoła Podstawowa w Mycielinie, nauczyciel Ewelina Michalak

Wyróżnienia:

 • Dominika Stanicka, klasa VI SP – Szkoła Podstawowa Rojowie, nauczyciel Hanna Kempa
 • Michał Pleśnierowicz, klasa II SP – Szkoła Podstawowa w Zakrzynie, nauczyciel Anna Machelak
 • Paweł Marciszewski, klasa III GIM – Gimnazjum w Raszkowie z siedzibą w Pogrzybowie, nauczyciel Marta Przybylak
 • Serafin Dębowski, kl. IV SP – Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie, nauczyciel Joanna Nejman
 • Aleksandra Małecka, klasa III – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 w Kaliszu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, nauczyciel Piotr Strzelczyk
 • Bartłomiej Makowski, klasa III – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 5 w Kaliszu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, nauczyciel Iwona Graczyk-Rykowska
 • Tadeusz Rybarczyk, klasa III ZK – Zespół Szkół w Pniewach, nauczyciel Iwona Krzyczkowska.

Wszystkim uczestnikom konkursu, nauczycielom, rodzicom gratulujemy, dziękujemy za trud i wielkie zaangażowanie. Nagrodzone prace można zobaczyć na stronie: http://www.odn.kalisz.pl i na stronie http://www.sosw1kalisz.pl/ w zakładkach konkursy i projekty.