Jeszcze Polska nie umarła

 • Post author:

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu oraz Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo – Parkowy w Dobrzycy realizują projekt edukacyjny „Jeszcze Polska nie umarła”. Projekt jest realizowany pod Patronatem Honorowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 

Celem projektu jest:

 • uczczenie 90. rocznicy ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem Polski,
 • krzewienie wiedzy historycznej oraz wiedzy o „Mazurku Dąbrowskiego”,
 • krzewienie wiedzy dotyczącej życia i działalności Józefa Wybickiego oraz jego związków z Wielkopolską,
 • ukazywanie roli ziemiaństwa w walce o wolność Polski i zachowanie kultury oraz dziedzictwa narodowego,
 • rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi literackiej,
 • modelowanie postawy patriotycznej uczniów.

23 stycznia w siedzibie V LO w Kaliszu zainaugurowano w ramach projektu wystawę „Józef Wybicki – patriota czasów oświecenia”. Wystawa składa się z 12 plansz dokumentujących życie i działalność społeczna oraz polityczną twórcy Mazurka Dąbrowskiego. Wystawa i towarzysząca jej konferencja będą prezentowane w okresie do czerwca br. w szkołach ponadgimnazjalnych we wszystkich 8 powiatach południowej Wielkopolski

Projekt składa się z sześciu komponentów, a jego zakres rzeczowy tworzą:

 • konkurs literacki „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy”,
 • antologia pokonkursowa zawierająca nagrodzone prace uczniów,
 • konferencje dla uczniów i nauczycieli „Jeszcze Polska nie umarła”,
 • wystawa adresowana do uczniów i nauczycieli „Józef Wybicki – patriota czasów oświecenia”,
 • konferencja podsumowująca projekt.

Zakończono już przyjmowanie prac w konkursie literackim „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my piszemy”. Do organizatorów napłynęły ze szkół podstawowych: 74 prace (w tym 3 prace zbiorowe), z  gimnazjów: 53 prace (w tym 3 prace zbiorowe), ze szkół ponadgimnazjalnych: 15 prac.