Akademia Mediacji

  • Post author:

Od 20 stycznia do 18.02 lutego 2017 roku po raz pierwszy w Ośrodku odbył się kurs doskonalący „Akademia Mediacji”. Celem kursu było przygotowanie uczestników do pełnienia roli mediatora szkolnego, a także wyposażenie w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia szkoleń dla uczniów – mediatorów rówieśniczych.

 

Kurs prowadzili: Jan Bartczak, dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Irena Wcisłek, mediator sądowy oraz Sylwia Melka, konsultant ds. doradztwa, mediator szkolny.

Kurs trwał 32 godziny i obejmował następującą tematykę:

  • Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych.
  • Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego.
  • Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów.
  • Narzędzia mediatora – techniki mediacji i komunikacji.
  • Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji.
  • Mediacje rówieśnicze jako instrument przeciwdziałania agresji i rozwiązywania konfliktów w szkole.

Uczestnicy docenili profesjonalizm prowadzących warsztaty, poprosili o kontynuację kursu. Podkreślili, że na zajęciach panowała atmosfera sprzyjająca współpracy. Nauczyciele wypracowali własne strategie komunikacyjne i negocjacyjne. Nabyli umiejętność prowadzenia mediacji w sytuacjach konfliktu pomiędzy uczniami, rodzicami oraz współpracownikami. w kolejnych szkołach na terenie południowej Wielkopolski powstaną koła mediatorów rówieśniczych.