Seminarium w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie

  • Post author:

Grupa kilkunastu nauczycieli z Wielkopolski w okresie minionych ferii uczestniczyła w bezpłatnym seminarium w Międzynarodowej Szkole Nauczania o Holokauście w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie. Wyjazd odbywał się w ramach projektu Zachować Pamięć. Historia i kultura dwóch narodów, który realizują wspólnie Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz Instytut Yad Vashem.

W dniach 3-4 lutego nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu przygotowawczym w muzeum Polin w Warszawie, następnie w dniach 5-13.02.2017 ukończyli, wysoko ocenione, 90-godzinne doskonalenie zawodowe w Jerozolimie. W procesie rekrutacji grupy uczestniczył Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, którego dyrektor jest wielkopolskim regionalnym koordynatorem projektu Zachować Pamięć. Historia i kultura dwóch narodów. Drugim koordynatorem była Wiesława Araszkiewicz z Szamotuł.

Sprawozdanie przygotowane przez Mariolę Maciaszek

Fotografie wykonane przez uczestniczki seminarium: Izabelę Fietkiewicz-Paszek oraz Mariolę Maciaszek