Baza

Siedziba Ośrodka, to trzykondygnacyjny budynek o powierzchni użytkowej 2000 m kw., w którym znajduje się 10 pomieszczeń dydaktycznych, nowoczesna pracownia komputerowa, aula na 100 osób oraz biblioteka-czytelnia.   Stawki za…

0 Komentarzy

Położenie

mapy.google.pl Dojazd: KLA – linie: 15 19 E KLA – mapa MZK – Ostrów Wielkopolski – linia M MZK – Ostrów Wielkopolski – mapa

0 Komentarzy

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 182 tel.: 62 767 63 01 fax: 62 766 59 65 Bank Zachodni WBK S.A. 5 Oddział w Kaliszu ul. Górnośląska 50 62-800…

0 Komentarzy

Zasięg działania

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu jest publiczną placówką działającą na terenie województwa wielkopolskiego obejmującą swoim zasięgiem miasto Kalisz oraz powiaty: kaliski, ostrowski, jarociński, pleszewski, kępiński, krotoszyński, ostrzeszowski.

0 Komentarzy

ODN – informacje

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu jest placówką publiczną, prowadzoną przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Celem działania jest doskonalenie zawodowe nauczycieli, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Cel ten realizowany jest dla nauczycieli z całej…

0 Komentarzy

Ważne informacje i materiały

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół i placówek! Poniżej zamieszczamy bardzo ważne informacje na temat środków finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla systemu edukacji w perspektywie lat 2014 – 2020 oraz…

0 Komentarzy
Close Menu