Sieć współpracy nauczycieli matematyki, fizyki i chemii

  • Post author:

Szanowni Państwo,

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza na dwudniowe seminaria (piątek, sobota) w ramach sieci współpracy szkół adresowane do nauczycieli matematyki, fizyki i chemii szkół ponadgimnazjalnych, które będą odbywać się od października do listopada w 5 miastach: Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i Poznaniu.

Zasady uczestnictwa w seminariach w ramach sieci współpracy szkół:

  1. Każda szkoła ponadgimnazjalna może być reprezentowana tylko przez jednego nauczyciela matematyki, fizyki lub chemii.
  2. W przypadku zespołów szkół, każdą szkołę może reprezentować jeden nauczyciel matematyki, fizyki lub chemii.
  3. Zajęcia w trakcie seminariów będą się odbywać zarówno w grupach mie-szanych (nauczyciele matematyki, fizyki i chemii) jak i w grupach jednorodnych (nauczyciele jednego przedmiotu).

Rejestracja na stronie internetowej https://odnpoznan.pl/produkty,pl,granty.html

Liczba godzin: 12 (1 godz./60 minut)

Koszt uczestnictwa: 36,00 zł.