Konkurs „Konstytucja 3 maja oczami naszej wyobraźni”

Wyniki konkursu „Konstytucja 3 Maja oczami naszej wyobraźni” z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja pod patronatem honorowym: Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Komisja konkursowa w składzie:

 • mgr Grażyna Stępniewska – nauczyciel konsultant, wicedyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, doświadczony nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i doradztwa zawodowego, pomysłodawca konkursu, przewodnicząca komisji konkursowej,
 • dr Maciej Michalski – doktor nauk humanistycznych, teatrolog, certyfikowany teatrolog wpisany na listę ekspertów województwa wielkopolskiego, animator kultury, nauczyciel języka polskiego, wieloletni praktyk, doradca metodyczny z języka polskiego w ODN w Kaliszu, członek komisji konkursowej,
 • mgr Ewa Kowalczyk-Wiśniewska – nauczyciel konsultant do spraw przedmiotów artystycznych w ODN w Kaliszu, nauczyciel plastyki, techniki w szkole podstawowej, od 2004r. komisarz Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Piękno Ziemi Blizanowskiej”, członek komisji konkursowej,
 • mgr Jerzy Szukalski – pracownik ODN w Kaliszu, animator kultury, długoletni aktor teatrów amatorskich w Kaliszu, autor różnych publikacji i repozytoriów, członek zarządu Stowarzyszenia Promocji Sztuki Łyżka Mleka w Kaliszu, członek komisji konkursowej,

oceniła nadesłane prace i opracowała werdykt końcowy.

Podczas oceniania prac komisja konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność z tematem i zawartość merytoryczna,
 • pomysłowość, inwencja twórcza i kreatywność,
 • estetyka i czytelność wykonania pracy,
 • oryginalność ujęcia tematu.

Celem konkursu było:

 • uczczenie 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
 • wyszukiwanie, propagowanie i upowszechnianie informacji dotyczących Konstytucji 3 Maja,
 • budzenie zainteresowań historią XVIII stulecia Polski i procesem tworzenia prawa w I Rzeczypospolitej,
 • propagowanie postaw patriotycznych,
 • prezentacja pomysłowości i uzdolnień uczniów,
 • rozwijanie wyobraźni i kreatywności uczniów poprzez realizację autorskich pomysłów,
 • rozwijanie twórczej aktywności.

Na konkurs nadesłano 111 prac w dwóch kategoriach:

 1. w pierwszej, plastycznej, wpłynęło 68 prac, w tym 2 niezgodne z regulaminem.
 2. w drugiej, literackiej, wpłynęły 43 prace w dwóch grupach tematycznych (wiersz, modlitwa oraz artykuł do gazetki szkolnej, hasło reklamowe), w tym 5 niezgodnych z regulaminem.

Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

Decyzją komisji w konkursie plastycznym przyznano I, II, III miejsce oraz 10 wyróżnień.

W konkursie literackim, w każdej grupie tematycznej, przyznano także I, II i III miejsce oraz po 4 wyróżnienia.

Wyniki konkursu plastycznego:

I miejsce Kamila Fibingier z Prywatnej Szkoły Podstawowej Jagiellończyk w Kaliszu, klasa VIII – opiekun Jakub Marciniak,

II miejsce Klara Pierzchalska ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu, klasa VII – opiekun Małgorzata Kidoń,

III miejsce Maciej Pędzikiewicz z Zespółu Szkół Publicznych nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie, klasa VII – opiekun Sławomira Giza.

Wyróżnienia:

 • Amelia Frakowska ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, klasa VIII – opiekun Bożena Banasiak,
 • Julianna Markiewicz ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuźni, klasa VI – opiekun Katarzyna Król,
 • Lena Maria Karbowiak ze Szkoły Podstawowej w Daniszynie, klasa VII – opiekun Iwona Waligóra,
 • Amelia Poczta ze Szkoły Podstawowej w Daniszynie, klasa VII – opiekun Iwona Waligóra,
 • Daria Mazur ze Szkoły Podstawowej w Daniszynie, klasa VII – opiekun Iwona Waligóra,
 • Marta Dolińska ze Szkoła Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im.  Ludwiki Wawrzyńskiej w Biskupicach Zabarycznych, klasa VII – opiekun Małgorzata Lawędowska,
 • Kacper Wojtasik z Zespółu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie, klasa V – opiekun Sylwia Prygiel,
 • Julia Cierniak z Zespółu Szkół Publicznych nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie, klasa VI – opiekun Sławomira Giza,
 • Natalia Głowacka z Zespółu Szkół Publicznych nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie, klasa VII – opiekun Sławomira Giza,
 • Daria Marciniak ze Szkoły Podstawowej w Chełmcach, klasa VI – opiekun Iwona Porada.

Wyniki konkursu literackiego w grupie tematycznej: wiersz i modlitwa dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych

I miejsce Anastazja Maria Adamczak z Prywatnej Szkoły Podstawowej Jagiellończyk w Kaliszu, klasa VI – opiekun Jakub Marciniak,

II miejsce Juliusz Ambrozik ze Szkoły Podstawowej im. Przemysła II w Kępnie, klasa VI – opiekun Justyna Schumacher,

III miejsce Antoni Białkowski ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bohaterów Westerplatte w Kaliszu, klasa VI – opiekun Klaudia Nadarzycka.

Wyróżnienia:

 • Michał Klocek ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych, klasa VI – opiekun Joanna Bednarczyk,
 • Miłosz Marchewka ze Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Ludwiki Wawrzyńskiej w Biskupicach Zabarycznych, klasa VI – opiekun Małgorzata Lawędowska,
 • Zuzanna Kupczyk ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Opatówku, klasa VI – opiekun Bożena Banasiak,
 • Zuzanna Giezek z Prywatnej Szkoły Podstawowej Jagiellończyk w Kaliszu, klasa VI – opiekun Jakub Marciniak,

Wyniki konkursu literackiego w grupie tematycznej: artykuł do gazetki szkolnej i hasło reklamowe dla uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

I miejsce Nadia Marcinkowska ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kuźni, klasa VII – opiekun Małgorzata Kaczyńska,

II miejsce Gabriela Wlazły ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Godzieszach Wielkich, klasa VIII – opiekun Agata Gawełek,

III miejsce Aleksandra Grygielska ze Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego, klasa VII – opiekun Katarzyna Gąsiorowska.

Wyróżnienia

 • Michalina Gołza ze Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Rychnowie, klasa VII – opiekun Tomasz Zdanowicz,
 • Amelia Janiszewska ze Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu, klasa VII – opiekun Katarzyna Gąsiorowska,
 • Aleksandra Pęder ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Władysława Broniewskiego w Kaliszu, klasa VII – opiekun Małgorzata Kidoń,
 • Lena Bulik ze Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu, klasa VII – opiekun Katarzyna Gąsiorowska.

Decyzją komisji konkursowej laureaci otrzymują cenne nagrody książkowe oraz dyplomy, natomiast osoby wyróżnione – dyplomy.

Wszystkie prace laureatów i osób wyróżnionych zostaną opublikowane, w wydanej przez  ODN w Kaliszu publikacji pokonkursowej, dostarczonej do nagrodzonych szkól podstawowych południowej Wielkopolski.

Nagrody dla kaliskich szkół można odbierać od 7 czerwca 2021 roku w siedzibie ODN w Kaliszu, ul. Wrocławska 182, natomiast pozostałe zostaną wysłane pocztą na adres szkoły.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczestnikom, wyróżnionym i laureatom!


Zapraszamy do udziału w konkursie „Konstytucja 3 maja oczami naszej wyobraźni” z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, pod patronatem honorowym: Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, wszystkich uczniów szkół podstawowych z klas 5-8 południowej Wielkopolski, którego organizatorem jest ODN w Kaliszu, a koordynatorem Pani Grażyna Stępniewska.

Jest to konkurs jednoetapowy, w którym każdy z uczniów może wykazać się swoimi zainteresowaniami, zdolnościami i umiejętnościami.

Dyplomami nagradzamy każdego, aktywnego ucznia, a najlepsi otrzymają cenne nagrody książkowe.

Na zgłoszenia prac czekamy do 7 maja 2021 r. Szczegóły znajdują się w regulaminie.

Zachęcamy do udziału w konkursie!