Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych dla przedmiotów wg załącznika

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

  • dokumenty należy przesłać lub złożyć osobiście do dnia 7 sierpnia 2020 (liczy się data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu);
  • miejsce składania dokumentów: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
  • dokumenty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z adresem do korespondencji oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko doradcy metodycznego.………………………” (proszę wskazać przedmiot).

Załączniki

ogloszenie_nabór_doradców_20 07 2020
Data: 2020-07-20, rozmiar: 38 KB 
wniosek-nabór-na-stanowisko-doradcy_20 07 2020
Data: 2020-07-20, rozmiar: 44 KB 
klauzula_doradcy_RODO
Data: 2020-07-20, rozmiar: 35 KB 
oświadczenia_doradca
Data: 2020-07-20, rozmiar: 376 KB