Podziękowanie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Szanowni PaństwoDyrektorzy Szkół, Nauczyciele, RodzicePrzedstawiciele Samorządów Terytorialnychwojewództwa wielkopolskiego Z dniem 15 lipca 2020 roku przestaję pełnić funkcję Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, z tego względu pragnę Państwu serdecznie podziękować za wieloletnią współpracę…

0 Komentarzy