Edukacja przedszkolna

Prawo autorskie dla dzieci

Przyjaciele Zippiego – materiały do wykorzystania w okresie pandemii

Nauczyciele, realizatorzy programu Przyjaciele Zippiego,  za zgodą krajowego koordynatora programu zamieszczamy  do pobrania i udostępniania materiały, które mogą  ułatwić dzieciom, rodzicom i nauczycielom radzenie sobie w trudnej sytuacji – trener programu Danuta Iwona Grzanka. 

List Elżbiety Nerwińskiej – dyrektor Centrum Pozytywniej Edukacji

Koncepcja radzenia sobie z trudnościami – Brian L. Mishara

Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci – Brian L. Mishara

Zdrowie psychiczne nauczycieli

Przykłady ćwiczeń do realizacji w domu z rodzicami