Biblioteki szkolne

Źródła informacji pomocne przy tworzeniu zasad pracy bibliotek szkolnych w warunkach reżimu sanitarnego: Wytyczne Ministerstwa Edukacji https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_dla_szkol_i_placowek_-_wrzesien_2020.pdf Rekomendacje Biblioteki Narodowej https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4035-rekomendacje-bn-dotyczace-funkcjonowania-bibliotek-podczas-epidemii,-stan-na-8-sierpnia-2020-roku.html Artykuły: https://biblioteka.pl/artykul/Biblioteki-szkolne-w-dobie-pandemii/9751https://biblioteka.pl/artykul/Praca-bibliotek-w-nowym-roku-szkolnym-a-pandemia/9905https://goodbooks.pl/news/biblioteki-szkolne-w-czasie-epidemii/?fbclid=IwAR37dC1UQ3YSLqdZ-O3NoZedK6JPbyhzkxDiBicabSuS6D7haeq8esaSX1Q Materiały tekstowe Cykl „Warto przeczytać” – szczegółowy…

0 Komentarzy