Platforma „cyfrowalekcja.pl”

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,

Projekt „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (w ramach wsparcia z programu WRPO 2004-2020) udostępnia do ogólnego użytku Platformę Edukacyjną, rozszerzoną o funkcję zdalnego nauczania na każdym poziomie kształcenia pod nazwą „cyfrowalekcja.pl”.

Platforma dostępna jest bezpłatnie pod adresem https://cyfrowalekcja.pl/. Proponowane narzędzie służy do opracowywania treści lekcji na podstawie: materiałów własnych, dostępnych w sieci, tekstów i opracowań oraz tworzonych dokumentów – wszystko w jednym miejscu (kolekcji), które można udostępnić uczniom. Uczeń ma możliwość zapoznania się z materiałami załączonymi przez nauczyciela i wykonania zadań przewidzianych w ramach danej lekcji. Lekcje mogą być zapisywane i udostępniane innym nauczycielom. Nauczyciele sprawdzają wiedzę uczniów dzięki wbudowanym w platformę testom, które nauczyciel może edytować zgodnie ze swoimi potrzebami.

Platforma umiejscowiona jest na serwerach będących własnością Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a jej użytkowanie przez szkołę jest całkowicie bezpłatne. Administratorem platformy jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami dotyczącymi platformy cyfrowalekcja.pl załączonymi do tej wiadomości.

W celu zarejestrowania się na platformie cyfrowalekcja.pl prosimy o wypełnienie dołączonej tabeli (załącznik „dane_cyfrowalekcja” w formacie .xls) danymi: imię i nazwisko, nazwa szkoły oraz rola (nauczyciel lub uczeń). Aby poznać wszystkie możliwości platformy niezbędne jest zarejestrowanie zarówno nauczycieli jak i uczniów. Przy wypełnianiu tabeli prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wpisywanie danych bez użycia znaków specjalnych (w szczególności SPACJI po imionach i nazwiskach użytkowników). Wypełnioną tabelę należy przesłać na adres e-mail: rejestracja@cyfrowalekcja.pl. Prosimy o podanie w treści maila danych (imię i nazwisko) osoby, która zostanie administratorem platformy w szkole (zostaną jej nadane uprawnienia tworzenia klas i grup uczniowskich).

W najbliższym czasie zorganizowane zostanie szkolenie w formie webinarium, na którym zapoznacie się Państwo z działaniem i możliwościami platformy cyfrowalekcja.pl. O terminie webinarium będziemy informować niezwłocznie w osobnej wiadomości e-mail.

Jednocześnie gwarantujemy Państwu wsparcie merytoryczne i organizacyjne zapewnione przez pracowników Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” oraz doradców i konsultantów z ośrodków doskonalenia nauczycieli podlegających Samorządowi Województwa Wielkopolskiego.

Z poważaniem
Piotr Waśko
Dyrektor Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”
z-ca Dyrektora ODN w Poznaniu