Odpowiedzi na pytania dyrektorów szkół z webinarium o platformie „Campus Documaster”

Szanowni Państwo dyrektorzy szkół,
wszyscy uczestnicy naszego webinarium o platformie „Campus Edumaster”

Uprzejmie informuję, że otrzymaliśmy odpowiedź pisemną na pytania, które Państwo zadawaliście na czacie w trakcie trwania webinarium. Poniżej pytania i odpowiedzi oraz link z informacjami o platformie i porównanie jej z innymi platformami.

1.       Czy system umożliwia ewidencję czasu realizacji lekcji online?

​Odp. System rejestruje czas zalogowania i wylogowania. Mamy również możliwość sprawdzenia jakie materiały zostały przygotowane i co zamieścili w tym czasie uczniowie to w zupełności powinno wystarczyć do udowodnienia przez nauczyciela dyrektorowi szkoły, że dana lekcja się odbyła. Rozmawiałem na ten temat z Koordynatorem ds. Nowych technologii i Nowoczesnych Metod Nauczania w Kuratorium Dolnośląskim.

2.       Czy w przypadku większej liczby użytkowników serwery wytrzymają obciążenie?

Odp. System został zaprojektowany na taka okoliczność. Jednak jeśli Państwo sobie życzą to możemy zainstalować DC na Państwa serwerach lub we wskazanym przez Państwa centrum danych (np. Azur/Amazon, Beyond lub innym). Za takie usługi Państwo ponoszą koszty utrzymania.

3.       Czy oprócz serwerów korzystacie z chmury?

Odp. Rozwiązanie Documaster Campus jest rozwiązaniem chmurowym typu private cloud i wykorzystuje w pełni jego atuty.

4.       Na ile jest możliwe zaimportowanie danych np. uczniów do tworzenia wirtualnych klas z dzienników elektronicznych?

Odp. System obsługuje wiele różnych formatów plików, zatem to tylko kwestia formatu pliku, który może być wyeksportowany z dziennika elektronicznego.

5.       Na ile osób podczas wideokonferencji dzieli się ekran, czy tak jak MT – 4?

Odp. Documaster Campus wykorzystuje do wideokonferencji narzędzia pakietu Office365, m.in. Skype lub Teams.

6.       Import plików z SIO w formacie Excel

​Odp. Import plików excel jest jak najbardziej możliwy.

7.       Dane dostępowe dla systemu szkoła otrzymuje po podpisaniu jakieś umowy, bo mi to umknęło.

​Odp. Tak, zawieramy umowy o powierzeniu danych.

8.       Działanie Apple iOS?

​Odp. Niezależne od systemu operacyjnego. System wykorzystuje interfejs webowy, więc wystarczy aktualna popularna przeglądarka internetowa.

9.       Cena?

Odp. Bezpłatnie na czas epidemii. Możliwy zakup ze środków unijnych . W okresie przejściowym 200 zł brutto miesięcznie za szkołę. 

10.   Wersja mobilna?

​Odp. Strona jest tak przygotowana, że otwiera się prawidłowo na urządzeniach mobilnych.

11.   W kontekście pyt KF, jakie macie Państwo doświadczenie największej ilości użytkowników zalogowanych w jednym momencie?

Odp. Mamy wdrożony system, m.in. na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu dla 15 000 studentów i pracowników uczelni. Normalną sytuacją jest, że jednocześnie z systemu korzysta kilkuset użytkowników.

12.   Czy platforma posiada jakieś ograniczenia pod względem ilości i rozmiarów umieszczanych materiałów przez nauczyciela? Ilość danych które może nauczyciel umieścić na platformie? Jak długo umieszczone materiały będą dostępne dla uczniów?

​Odp. Nie wprowadzamy ograniczeń co do rozmiaru, ilości i czasu przechowywania plików.

13.   Czy dobrze rozumiem, że dzieci otrzymują również dostęp do pakietu office?

​Odp. Każda jednostka edukacyjna może otrzymać darmowy dostęp do pakietu Office365 w wersji edukacyjnej.

14.   Czy każdy nauczyciel ma swoją przestrzeń czy pracujemy na wspólnie na wszystkich materiałach – każdy ma dostęp do materiałów każdego?

Odp. Każdy może mieć swój indywidualny katalog/strukturę. Nauczyciel może również udostępniać swoje pliki (np. scenariusze/karty pracy) innym nauczycielom. Może również korzystać z materiałów udostępnionych przez innych nauczycieli. Mówimy tutaj o sieci współpracy lub zsieciowaniu  szkół.

15.   Czy gwarantujecie Państwo pomoc techniczną, merytoryczną podczas wdrożenia systemu w szkole?

Odp. Oczywiście tak.

Link: https://campus.documaster.pl/informacje

Odpowiedzi udzielał Pan Krzysztof Pokorny.
Serdecznie Państwa pozdrawiam i dziękuję za wzięcie udziału w webinarium.
Wkrótce podobne webinaria dla innych powiatów.
Proszę ZOSTAŃCIE W DOMU – CHROŃCIE ŻYCIE