Konkurs dla szkół na mobilną pracownię komputerową

Wystarczy zaangażować możliwie największą grupę uczniów, zrealizować wskazane dla danego etapu edukacyjnego zadanie konkursowe i w terminie wysłać formularz zgłoszeniowy. 

Jakie zadania czekają na szkoły? 

  • Klasy 1–3: zrealizujcie moduł kursu „Internetowa szkoła słonia Spacjusza” pt. „Internet to nie wszystko”, a później przygotujcie projekt kolorowanki, która będzie dotyczyć sposobów na zachowanie równowagi cyfrowej.
  • Klasy 4–6: zrealizujcie moduł kursu „Przygody Profesora i N@tki, czyli jak mądrze korzystać z internetu” pt. „Uprzejmy internauta” i przygotujcie plakat z hasłem promocyjnym na temat właściwego zachowania w sieci, czyli netykiety.
  • Klasy 7–8 i ponadpodstawowe: zrealizujcie moduł kursu Bezpieczni w sieci „Cyberzagrożenia. Nie wpadnij w sieć przestępcy” (kurs w wersji dla klas 7–8), a później pomyślcie i wyślijcie w zgłoszeniu hasło kampanii w mediach społecznościowych wraz z przykładowym postem odnoszącym się do cyberzagrożeń i sposobów ochrony przez cyberatakami.

WAŻNE! Wszystkie wymienione kursy są bezpłatne i dostępne (wraz z dodatkowymi informacjami o udziale w konkursie) na stronie pracowniakompetencjicyfrowych.pl.

Każda szkoła może wysłać jedno zgłoszenie dla każdego z wyszczególnionych etapów edukacyjnych (klasy 1–3, klasy 4–6, klasy 7–8 i szkoły ponadpodstawowe). Dlatego, jeśli w szkole jest tylko jeden z wymienionych etapów edukacyjnych – zgłoszenie może być jedno, dwa etapy – dwa zgłoszenia, trzy etapy – trzy zgłoszenia. Najważniejsze to wysłać zgłoszenie w terminie, czyli do 30 czerwca 2023 r.

Szczegóły na stronie: OSE IT Szkoła – Rusza konkurs dla szkół: do wygrania ponad 500 mobilnych pracowni komputerowych (it-szkola.edu.pl)