Uczymy, jak uczyć – nauczycieli prowadzenia kształcenia na odległość 2.0

Zapraszamy nauczycieli do udziału w bezpłatnym szkoleniu Uczymy, jak uczyć – nauczycieli prowadzenia kształcenia na odległość 2.0 w ramach grantu Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Warszawie Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Symbol szkolenia PE/05 (tu podlinkować z ISOS zapisy)

Celem szkolenia jest poszerzenie kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz wsparcie
w zakresie prowadzenia kształcenia na odległość.

 Formy realizacji:

 • szkolenia dla nauczycieli blended learning (dwa szkolenia stacjonarnie, 3 szkolenia online na platformie MS Teams) w okresie od marca do czerwca 2023 r., liczba godzin: 22,
 • konsultacje indywidualne/grupowe.

Szkolenie obejmować będzie 5 modułów spośród określonych przez ORE:

 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej;
 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania;
 3. Metodyka edukacji zdalnej (moduł obligatoryjny);
 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej;
 5.  Narzędzia edukacji zdalnej;
 6.  Zintegrowana Platforma Edukacyjna (moduł obligatoryjny);
 7. MS Teams;
 8. Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych;
 9. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej;
 10.  Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Kwalifikacji do poszczególnych grup szkoleniowych dokona komisja rekrutacyjna w oparciu o zgłoszenie w ISOS.

Link do zapisów: https://isos2.odn.kalisz.pl/available-trainings/individual/3262

Kontakt:

Anna Bobińska – lider projektu
e-mail: anna.bobinska@odn.kalisz.pl
Ewa Kowalczyk-Wiśniewska – kierownik szkolenia
e-mail: ewa.kowalczyk-wisniewska@odn.kalisz.pl
Grażyna Stępniewska – wicedyrektor ODN w Kaliszu
e-mail: grazyna.stepniewska@odn.kalisz.pl
Danuta Iwona Grzanka – kierownik PKU oraz WPS
tel. 887-081-840, e-mail: danuta.grzanka@odn.kalisz.pl
Dział Obsługi Szkoleń: tel. 887-081-844, e-mail: doskonalenie@odn.kalisz.pl