VIII edycja Konkursu: „Nasz pomysł na ochronę środowiska”

Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest kształtowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie:

  1. Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego.
  2. Kategoria II: uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego.

Zadaniem Konkursowym VIII edycji Konkursu jest stworzenie i przygotowanie scenariusza Przyrodniczej gry terenowej pod hasłem „Poznaję i dbam o lokalną przyrodę ……”/„Lokalni strażnicy przyrody” przez reprezentujących jedną szkołę trzyosobowy zespół uczniów.

Scenariusz musi zawierać:

  1. temat przewodni gry,
  2. instrukcję do gry terenowej wraz z regulaminem gry,
  3. zadania do wykonania wraz z punktami za udzielenie poprawnej odpowiedzi oraz czasem ich ukończenia na poszczególnych etapach gry – minimum 10 lokalizacji w terenie (dokumentacja fotograficzna przedstawiająca zadanie do wykonania),
  4. materiał graficzny – mapa lub inna forma graficzna przedstawiająca lokalizację gry
  5. kartę przebiegu gry terenowej do wypełnienia przez uczestników

Wszelkie informacje o Konkursie znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-viii-edycja