Zainaugurowano tegoroczną edycję projektu edukacyjnego Kaliska Przygoda z Odpadami

Inauguracja tegorocznej edycji projektu edukacyjnego Kaliska Przygoda z Odpadami odbyła się 24.11.2022 r. w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Uroczystego otwarcia konferencji dokonał dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu Jarosław Wujkowski i Piotr Szyszkiewicz ze Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Uczestnicy wysłuchali prelekcji przygotowanej przez Katarzynę Terek i Monikę Iwańską z EKORUM. Spotkanie było również okazją do wręczenia certyfikatów nauczycielom, którzy w poprzedniej edycji realizowali działania proekologiczne w szkołach.

Materiały edukacyjne przekazane nagrodzonym szkołom zostały ufundowane przez Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto Czysta Gmina – partnera projektu. Po konferencji odbyły się warsztaty kreatywne dla nauczycieli.

Koordynatorami projektu są konsultantki ODN-u Małgorzata Kraszkiewicz i Ewa Kowalczyk-Wiśniewska.