Scenariusz lekcji wychowawczej „Dbam o swój nastrój”

Sylwia Melka konsultant ds. wychowania i opieki przygotowała dla nauczycieli klas 4-8 szkoły podstawowej scenariusz „Dbam o swój nastrój”. Celem zajęć jest kształtowanie kompetencji uczniów w zakresie tworzenia wielu możliwych rozwiązań w sytuacji obniżenia nastroju oraz rozpoznanie i przełamanie stereotypów dotyczących szukania pomocy w sytuacjach kryzysowych. Scenariusz doskonale wpisuje się w proces wychowawczy i profilaktyczny prowadzony przez wychowawcę klasy.

Zapraszamy do korzystania ze scenariusza.