Uczymy, jak uczyć – nauczycieli prowadzenia kształcenia na odległość

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu Uczymy, jak uczyć – nauczycieli prowadzenia kształcenia na odległość w ramach grantu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Symbol szkolenia PE/08

Celem jest podniesienie jakości pracy nauczycieli realizujących zajęcia w formie zdalnej w przedszkolach i szkołach.

Formy realizacji:

 • szkolenia dla nauczycieli blended learning (minimum 50% zdalnie) w okresie od lutego do kwietnia 2022 r., liczba godzin: 20 – 24,
 • konsultacje indywidualne/grupowe,
 • opracowanie pakietów materiałów dydaktycznych,
 • zakup sprzętu niezbędnego do realizacji grantu dla ODN w Kaliszu.

Szkolenie obejmować będzie 5 modułów spośród określonych przez ORE:

 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej;
 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania;
 3. Metodyka edukacji zdalnej (moduł obligatoryjny);
 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w procesie edukacji zdalnej;
 5. Narzędzia edukacji zdalnej;
 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (moduł obligatoryjny);
 7. MS Teams;
 8. Wykorzystywanie multimedialnych zasobów dydaktycznych;
 9. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej;
 10. Prawne aspekty edukacji zdalnej.

Kwalifikacji do poszczególnych grup szkoleniowych dokona komisja rekrutacyjna w oparciu o zgłoszenie w ISOS i złożone dokumenty (zał. nr 1 i zał. nr 2).

Dokumenty:

Kontakt:
Ewa Kowalczyk-Wiśniewska – lider projektu
tel. 887-081-853, e-mail: ewa.kowalczyk-wisniewska@odn.kalisz.pl
Grażyna Stępniewska – wicedyrektor ODN w Kaliszu
tel. 887-081-842, e-mail: grazyna.stepniewska@odn.kalisz.pl
Danuta Iwona Grzanka – kierownik PKU oraz WPS
tel. 887-081-840, e-mail: danuta.grzanka@odn.kalisz.pl
Dział Obsługi Szkoleń: tel. 887-081-844, e-mail: doskonalenie@odn.kalisz.pl