Uczymy, jak uczyć – nauczycieli prowadzenia kształcenia na odległość

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu rozpoczyna realizację projektu grantowego Uczymy, jak uczyć – nauczycieli prowadzenia kształcenia na odległość w ramach grantu Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.  Działanie: 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączna wartość: 76 606,50 zł

Cel projektu: podniesienie jakości pracy nauczycieli realizujących zajęcia w formie zdalnej
w przedszkolach i szkołach.

Termin realizacji: styczeń – czerwiec 2022 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Uczestnicy projektu: nauczycielki i nauczyciele różnych przedmiotów i typów szkół na wszystkich poziomach edukacyjnych.

Formy realizacji projektu:

  • szkolenia dla nauczycieli blended learning (minimum 50% zdalnie) w okresie od lutego do kwietnia 2022 r., liczba godzin: 20 – 24,
  • konsultacje indywidualne/grupowe,
  • opracowanie pakietów materiałów dydaktycznych,
  • zakup sprzętu niezbędnego do realizacji grantu dla ODN w Kaliszu.

Planowane efekty:

  • 130 uczestników, którzy rozwiną kompetencje w zakresie edukacji zdalnej, objętych działaniami szkoleniowymi w zakresie kształcenia na odległość oraz wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19,
  • 1 placówka doskonalenia nauczycieli, która wdroży działania doradcze i konsultacyjne w zakresie kształcenia na odległość oraz zostanie doposażona w sprzęt w ramach przedsięwzięcia grantowego,
  • 2 pakiety materiałów dydaktycznych przygotowanych dla nauczycieli.

Kontakt:
Ewa Kowalczyk-Wiśniewska – lider projektu
tel. 887-081-853, e-mail: ewa.kowalczyk-wisniewska@odn.kalisz.pl
Grażyna Stępniewska – wicedyrektor ODN w Kaliszu
tel. 887-081-842, e-mail: grazyna.stepniewska@odn.kalisz.pl
Danuta Iwona Grzanka – kierownik PKU oraz WPS
tel. 887-081-840, e-mail: danuta.grzanka@odn.kalisz.pl
Dział Obsługi Szkoleń: tel. 887-081-844, e-mail: doskonalenie@odn.kalisz.pl