Scenariusze edukacyjne dotyczące upowszechnienia informacji o COVID-19

  • Post author:

Scenariusze edukacyjne dot. upowszechnienia informacji o COVID-19 stanowią jeden z elementów projektu REGIONAL COVID-HUB. Beneficjentem projektu jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe.

Scenariusze edukacyjne są zgodne z podstawą programową kształcenia ogólnego i zostały przygotowane przez zespoły eksperckie jako materiały pomocnicze dla nauczycieli lekcji biologii oraz materiały wspierające lekcje wychowawcze w zakresie COVID-19:

1)      scenariusz „szczepienia ochronne”, 

2)      scenariusz „wirus, wariant, szczep”,

3)      scenariusz „odporność, profilaktyka, szczepionka”.

Link do scenariuszy: https://wlkp.covidhub.pl/edukacja/