Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych następujących przedmiotów: język polski, język polski jako obcy, język angielski, język niemiecki, matematyka, informatyka, biologia, historia i wos, fizyka, geografia, chemia, technika, przyroda, etyka,kształcenie zawodowe, psycholog/pedagog szkolny, kształcenie specjalne i integracyjne oraz edukacja włączająca, edukacja dla bezpieczeństwa, biblioteki szkolne, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu.

Załączniki

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych
Wniosek dla osób przystępujących do naboru
Obowiązek informacyjny RODO – klauzula