Edumyśli nr 1/2021 [05]

  • Post author:

Szanowni Państwo, 

ostatnio dużo mówi się o zmianach w systemie oświaty. Minister Edukacji i Nauki powołał trzy grupy robocze, które zajmują się opracowaniem zmian. Są to: grupa ds. systemu awansu zawodowego nauczycieli, grupa ds. systemu wynagradzania i czasu pracy nauczycieli oraz grupa ds. oceny pracy nauczycieli i odbiurokratyzowania szkoły. 

Kaliski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ma też swój udział w przygotowywaniu i wprowadzaniu zmian. Na mój wniosek Związek Województw
Rzeczypospolitej Polskiej, a później Ministerstwo Edukacji i Nauki zaakceptowały kandydaturę Pani Danuty Iwony Grzanki, Kierownika Pracowni Kształcenia Ustawicznego i Wsparcia Procesowego Szkół ODN w Kaliszu, do prac w grupie roboczej ds. systemu awansu zawodowego nauczycieli. Cieszymy się, że nasza ekspertka znalazła się w wąskim gronie osób zajmujących się reformą systemu oświaty.

Spotkania już się odbywają, dyskusje trwają. Nie wiadomo, kiedy zakończą się prace wszystkich grup roboczych i jak rezultaty tychże prac przełożą się na zmiany w systemie i w prawie oświatowym. 

Osobiście życzyłbym wszystkim nauczycielom, a zwłaszcza dyrektorom, wychowawcom i pedagogom ze szkół podstawowych znacznego odbiurokratyzowania pewnych procedur i zmniejszenia ilości „papierologii”.

Czekamy zatem na zapowiadane przez rząd zmiany. Nie ukrywam, że niektóre z nich budzą
kontrowersje. Dodatkowo w ramach reformy czeka nas zmiana podstaw programowych od 2023 roku.

Z tymi refleksjami zostawiam Państwa na wakacje. 

W imieniu Pani Pauliny Stochniałek, Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego, w imieniu wszystkich pracowników Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
z Panią Dyrektor Dorotą Kinal na czele oraz wszystkich pracowników Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu życzę Państwu udanych, słonecznych i zdrowych wakacji.

Jarosław Wujkowski
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu