Liga Przedmiotowa Wiedzy o Społeczeństwie – Budujemy społeczeństwo obywatelskie

Departament Edukacji i Nauki Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w ramach projektu #BudujemySpołeczeństwoObywatelskie zapraszają uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w Lidze Przedmiotowej Wiedzy o Społeczeństwie – Budujemy społeczeństwo obywatelskie.

Regulamin: https://tiny.pl/rb18r

Warunkiem udziału w lidze przedmiotowej jest przesłanie zgłoszenia pocztą tradycyjną na adres: CDN w Lesznie, ul. Bolesława Chrobrego 15, 64-100 Leszno z dopiskiem liga przedmiotowa.
Zgłoszenia należy przesłać do 18 czerwca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Ogłoszenie listy szkół zakwalifikowanych do udziału w konkursie nastąpi do 23 czerwca 2021 poprzez podanie informacji na stronie internetowej Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie.

Szkoły, które zakwalifikowały się do udziału w lidze, otrzymają również powiadomienie pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.