Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wszczęcie procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych w ODN w Kaliszu następujących przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki, matematyka, informatyka, biologia, historia i wos, geografia, chemia, kształcenie zawodowe, psycholog/pedagog szkolny, kształcenie specjalne i integracyjne oraz edukacja włączająca. Wszystkie przedmioty dotyczą szkół podstawowych i ponadpodstawowych z wyjątkiem historii i wosu (tylko szkoły ponadpodstawowe).

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu poniżej.

Ogłoszenie o wszczęciu procedury wyłaniania kandydatów na stanowiska nauczycieli – doradców metodycznych
Wniosek dla osób przystępujących do naboru
Obowiązek informacyjny RODO – klauzula