Procedura konsultacji w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu obowiązująca od 1 czerwca 2020 roku do odwołania

 1. Konsultacje w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu odbywają się codziennie w godzinach pracy Ośrodka z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i wytycznych sanitarnych. Konsultacje mogą mieć charakter stacjonarny lub telefoniczny.
 2. Po wejściu do ośrodka wejściem głównym (strefa czerwona), osoba z zewnątrz dezynfekuje dłonie lub zakłada rękawiczki jednorazowe.
 3. Zapisów na konsultacje nauczyciele dokonują  telefonicznie lub mailowo u nauczycieli konsultantów. Ośrodek nie zapewnia maseczek ani rękawic ochronnych, prosimy o zabranie ich ze sobą. Zapewniamy środki dezynfekcyjne.
 4. Nie przyprowadzamy ze sobą osób trzecich.
 5. Konsultacje odbywają się w wyznaczonych pomieszczeniach (sale nr 21, 26 na I piętrze)  z zachowaniem zasad dystansu społecznego. Stoliki w sali są oddalone od siebie o 2 metry.
 6. W czasie konsultacji obowiązuje zasada zasłaniania nosa i ust, posiadania rękawiczek, również przez pracowników ośrodka, to jest nauczycieli konsultantów.
 7. W trakcie konsultacji obowiązuje zakaz używania telefonu komórkowego.
 8. Jeżeli nauczyciel ma objawy choroby, źle się czuje, to powinien odwołać lub przełożyć konsultację na inny termin.
 9. Przed rozpoczęciem konsultacji możliwe jest przeprowadzenie krótkiej ankiety w celu ustalenia, czy nauczyciel jest zdrowy i poinformowania go o procedurach. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego zakładają poinformowanie nauczyciela, że nie może przyjść na umówioną konsultację:
 10. jeśli występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną,
 11. jest w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny,
 12. zamieszkuje z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie,
 13. w ciągu tygodnia miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub skierowaną do izolacji.
 14. Odzież wierzchnia osób z zewnątrz powinna być zdejmowana w szatni i nie powinna stykać się z okryciami innych osób przebywających na terenie ośrodka.

Oświadczenie