Piątki Pileckiego

Piątki Pileckiego to tytuł projektu edukacyjnego, którego celem jest wspólne poznawanie przeszłości i budowanie społecznych więzi. Inicjatywa została przygotowana przez Instytut Pileckiego w Warszawie i kierowana jest do uczniów w wieku 13-18 lat. Przed młodymi ludźmi – którzy zorganizują się w kilkuosobowe grupy – raz w tygodniu, w piątek, stawiane będą kolejne zadania związane z historią. Efekty prac znajdą się na Facebooku w postach moderowanych przez koordynatorów Instytutu. Uczestnicy kontaktują się ze sobą zdalnie za pomocą dostępnych komunikatorów, mogą także oglądać i komentować zadania realizowane przez inne zespoły.  Wszystkie działania nakierowane są na budowanie więzi i podtrzymywanie relacji społecznych, także ze starszym pokoleniem. Zamiarem organizatorów   jest krzewienie patriotyzmu i solidarności zgodnie z dziedzictwem Witolda Pileckiego.

Projekt trwa od 15 kwietnia do  30 czerwca i można do niego  przystąpić, najpóźniej przed zleceniem przez koordynatorów ostatniego cotygodniowego zadania. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie Instytutu: https://instytutpileckiego.pl/pl/instytut/aktualnosci/piatki-pileckiego