Kaliski Konkurs Informatyczny

Wyjątkowo w tym roku szkolnym, nie znając decyzji, które podejmie rząd po 24 maja, uprzejmie informujemy, że wprowadzamy nowe terminy i sposoby przekazywania prac konkursowych.

Do 10 czerwca zostaje przedłużony termin nadsyłania programów.  Można to zrobić poprzez udostępnienie wszystkich plików na dyskach Google lub Office 365 albo przesyłając przy pomocy strony wetransfer.com lub w inny sposób na adres: kki@odn.kalisz.pl

Rozmowy kwalifikacyjne z autorami programów odbędą się 22 i 23 czerwca.

25 czerwca zamieścimy wyniki konkursu na stronie www.odn.kalisz.plwww.4lo.kalisz.pl.

Z uwagi na sytuację spowodowaną koronawirusem nie planujemy uroczystej gali kończącej XXVIII edycję Kaliskiego Konkursu Informatycznego, ani specjalnego wykładu dla uczestników.

Osoby nagrodzone otrzymają dyplomy drogą pocztową.

Nagrody w konkursie zostaną przesłane pocztą lub kurierem.

Uczniowie, którzy w tym roku otrzymali świadectwo ukończenia szkoły mogą również nadsyłać swoje prace.