Język polski

Materiały filmowe

Fonoteka

Wiersze


dr Maciej Michalski – prezentacja doradcy

Hieronim Duczmal – prezentacja doradcy

Materiały filmowe

dr Maciej Michalski, Hieronim Duczmal – Epika

dr Maciej Michalski, Hieronim Duczmal – Liryka

dr Maciej Michalski, Hieronim Duczmal – Dramat

Inwokacja Adama Mickiewicza
Lekcja
dr Maciej Michalski

Narodowe Czytanie 2020 – „Balladyna” Juliusza Słowackiego
Film

Egzamin ósmoklasisty wypracowanie cz 1.
Lekcja
dr Małgorzata Juda-Mieloch

PROJEKT EDUKACYJNY JESZCZE POLSKA NIE UMARŁA
dr Małgorzata Juda-Mieloch
Prelekcja: Dlaczego “Mazurek Dąbrowskiego” Józefa Wybickiego wygrał konkurencję z “Hymnem do miłości ojczyzny” Ignacego Krasickiego?
Cele:
  – porównanie dwóch utworów lirycznych pod względem ich treści, języka (środków stylistycznych) i wersyfikacji;
  – wykorzystanie kontekstów interpretacyjnych do interpretacji porównawczej;
   – formułowanie tezy i wniosków interpretacyjnych.
Artykuł:
W zwitkach nut niewinnych
Fryderyk Chopin a „Mazurek Dąbrowskiego”

Materiały tekstowe

Narodowe Czytanie 2020 – „Balladyna” Juliusza Słowackiego

Balladyna
Balladyna – pusta
Balladyna, Alina – pusta


O wizycie Janusza Deglera w Kaliszu słów kilka
Artykuł
dr Maciej Michalski

Peter Brook i jego jubileusz w cieniu pandemii
Artykuł
dr Maciej Michalski

Miejsce wartości w szkolnych interpretacjach tekstów literackich –według Mieczysława Inglota
Artykuł
dr Maciej Michalski

Krasicki nasz współczesny
Artykuł
dr Maciej Michalski

Wspomnienie o Mieczysławie Inglocie
Artykuł
dr Maciej Michalski, Dorota Michułka

Recytacja “Pieśni o żołnierzach z Westerplatte”
Ćwiczenia przygotowujące recytację, karta odpowiedzi
dr Małgorzata Juda-Mieloch

Pierwsze kroki w przestrzeganiu prawa autorskiego, ćwiczenie dla uczniów szkół ponadpodstawowych
Poszanowanie praw autorskich przy tworzeniu własnego tekstu – ćwiczenie
dr Małgorzata Juda-Mieloch

Lalka
Zadania redakcyjne na bazie powieści Bolesława Prusa
dr Małgorzata Juda-Mieloch

O komiksie
Czytanie ze zrozumieniem kl. 7, 8 SP [dostępne na licencji do celów dydaktycznych, bez możliwości publikowania]
dr Małgorzata Juda-Mieloch

O legendach
Czytanie ze zrozumieniem kl. 6, 7, 8 SP
Małgorzata Czarnek

Zemsta
Ćwiczenia interpretacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Cześnika i Rejenta.
dr Małgorzata Juda-Mieloch

Charakterystyka Papkina – szukamy błędów w tekście
Zadaniaklucz
Magdalena Marcinkiewicz, dr Małgorzata Juda-Mieloch

Narodowe Czytanie 2020 – „Balladyna” Juliusza Słowackiego

Tekst

Adresy internetowe

https://ibl.waw.pl/pl/edukacja/ibl-dla-szkol – oferta wykładów dla szkół ponadpodstawowych
Multimedialne Pracownie Przedmiotowe
Adaptacje filmowe
Ciekawostki i powtórki z nauki o języku
Powtórka z gramatyki
Dyktanda
Testy powtórkowe dla 8-klasistów (pierwszy moduł z j. polskiego)
https://wolnelektury.pl/ – internetowa biblioteka
https://polona.pl/ – internetowa biblioteka
Powtórka o twórczości Jana Kochanowskiego
Przegląd inicjatyw bibliotecznych