Konkurs „Będę Biznesmenem – BeBi”

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie informuje o organizowanym konkursie dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Będę Biznesmenem – BeBi”.

Celem Konkursu jest pobudzenie przedsiębiorczości i kreatywnego myślenia oraz rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych uczniów, stymulowanie pracy zespołowej wśród uczniów, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli w zakresie zagadnień dotyczących przedsiębiorczości.

Zwycięzcy konkursu podczas uroczystego finału otrzymają nagrody i wyróżnienia.

Informujemy, że w konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych z województwa wielkopolskiego.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Prace konkursowe należy dostarczyć do 27.04.2020 r. do właściwego ośrodka doskonalenia. Szczegóły konkursu znajdziecie Państwo w poniższych materiałach.

Załączniki