VII Międzyszkolny Konkurs Informatyczno-Polonistyczny „Maria Dąbrowska – pisarka”

  • Post author:

Zapraszamy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ze szkół i placówek specjalnych każdego typu z województwa wielkopolskiego oraz szkół ogólnodostępnych, w których uczą się uczniowie z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej do wzięcia udziału w VII Międzyszkolnym Konkursie Informatyczno-Polonistycznym „Maria Dąbrowska – pisarka, związana z Kaliszem w 130 rocznicę urodzin. Kalisz w powieści Noce i dnie” – prezentacja multimedialna.

Załączniki: