Bliżej historii

W imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim, Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Gminy Sośnie, Stowarzyszenia Przyjazne Otoczenie, Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach…

0 Komentarzy