Stypendia naukowe Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia i gratyfikowania osoby, która osiągnęła znaczący sukces związany z nauką. Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: „Uczeń” oraz „Student”. Procedura przyznawania stypendiów została szczegółowo opisana w regulaminach, które umieszczono na stronie https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendia-naukowe-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego.