Warunki i sposób realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły II stopnia z matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r.

  • Post author:

Zapraszamy nauczyli do udziału w szkoleniu grantowym organizowanym przez CDN w Lesznie, które odbędzie się w ODN w Kaliszu, 26 listopada 2018 r.

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji nauczycieli matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii,  w  roku szkolnym 2018/2019  oraz kolejnych latach  w liceum ogólnokształcącym, technikum i przyszłej branżowej szkole II stopnia w zakresie podstawy programowej, którzy będą wspierać wprowadzanie zmian.  którzy będą wspierać wprowadzanie zmian.

Szczegółowe informacje:

http://cdn.leszno.pl/odn-blog/101-odn-aktualnosci/1448-grant-wko-warunki-i-sposob-realizacji-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-liceum-ogolnoksztalcacego-technikum-i-branzowej-szkoly-ii-stopnia-z-matematyki-biologii-chemii-fizyki-geografii-zgodnie-z-rozporzadzeniem-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-30-stycznia-2018-r

 

Dodatkowych informacji udziela Danuta Iwona Grzanka danuta.grzanka@odn.kalisz.pl  tel. 62 7676309

Załączniki:

Harmonogram ODN w Kaliszu