XXVI Kaliski Konkurs Informatyczny

8 czerwca 2008 r. po raz dwudziesty szósty rozdano nagrody w Kaliskim Konkursie Informatycznym. Organizatorem Konkursu jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

W czasie konferencji Pan Michał Kałuża z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu poprowadził wykład na temat wzorców projektowych w programowaniu.

Patronat nad Konkursem objął Wielkopolski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydent Miasta Kalisza. Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży. Do finału zakwalifikowano dwunastu uczniów z terenu całej Polski. Najważniejszym kryterium oceny prac konkursowych było zaawansowanie programistyczne. Komisja brała również pod uwagę walory graficzne i dźwiękowe, przebieg procesu instalacji, czytelność, zrozumiałość i poprawność językową opisów oraz prezentację programów w czasie rozmów finałowych a także możliwość rozwoju programu w przyszłości.
Nagrody rozdano w dwóch kategoriach:

  1. Kategoria szkół podstawowych
   • I miejsce Jan Serafinowicz, Samorządowa Szkoła Podstawowa nr 6 we Wrześni
   • I miejsce Dawid Dirbach, Szkoła Podstawowa w Bralinie
  2. Szkoły ponadpodstawowe
   • I miejsce Adrian Wolf, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu
   • II miejsce Dominik Korotkiewicz, Zespół Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim
   • III miejsce Patryk Markowski, Zespół Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim

Fot. Robert Kuciński