Zaproszenie do współpracy – tworzenie oferty edukacyjnej na rok 2018/2019

  • Post author:

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu zaprasza wykładowców, trenerów do współpracy przy tworzeniu oferty edukacyjnej form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

Oferta powinna zawierać dokumenty:

  • Program szkolenia na rok szkolny 2018/ 2019
  • Arkusz wykładowcy 2018/2019

Dokumenty należy wypełnić na platformie ISOS www.isos.odn.kalisz.pl/admin.php po zalogowaniu się na konto trenera w oparciu o dostępną na koncie trenera INSTRUKCJĘ. 
Osoby nie posiadające konta w ISOS prosimy o kontakt z administratorem systemu – Wojciech Kos, tel. 62 7676312, mail wojciech.kos@odn.kalisz.pl

Dokumenty do pobrania

Organizacja projektowania form doskonalenia

Kierunki potrzeb edukacyjnych

Instrukcja dla trenera