Zapraszamy nauczycieli uczących w szkole branżowej do udziału w bezpłatnym projekcie pt. Sztuka w szkole branżowej

Projekt przygotowany we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Delegaturą KO w Kaliszu, Muzeum Narodowym w Poznaniu Zamek w Gołuchowie, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, PBP Książnica im. A. Parczewskiego w Kaliszu oraz Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu

Przedstawiciele organizatorów:
Renata Jocz, koordynator projektu, starszy wizytator Wydziału Rozwoju w Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
Magdalena Miczek, specjalista ds. informacji i komunikacji medialnej, Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
Ewa Kowalczyk-Wiśniewska, konsultantka ds. przedmiotów artystycznych i narzędzi multimedialnych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu,
Jolanta Nowosielska, dyrektor PBP Książnica im. A Parczewskiego w Kaliszu
Paulina Vogt-Wawrzyniak, kierownik Oddziału, Muzeum Narodowe w Poznaniu Zamek w Gołuchowie
Jolanta Golicka, wicedyrektor Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku,

Seminarium: Sztuka w szkole branżowej. Z potrzeby piękna. Od rzemieślnika do artysty

Adresat: zainteresowani nauczyciele i nauczycielki szkół branżowych

Termin: II półrocze 2023/2024; (3 spotkania – 12 h dydaktycznych + 8 godzin pracy własnej)

Miejsce:
Muzeum Narodowe w Poznaniu Zamek w Gołuchowie, Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku, PBP Książnica im. A. Parczewskiego w Kaliszu

Cel: przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczniów i uczennic szkół branżowych.

Opis: opracowanie, wspólnie z edukatorami instytucji kultury oraz doradcami metodycznymi Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, materiałów, propozycji metodycznych, które ułatwią wprowadzenie elementów edukacji artystycznej do szkół branżowych

Zakładany efekt: nauczycielki i nauczyciele szkół branżowych poznają obiekty muzealne – przykłady sztuki użytkowej – które:
• rozwiną ich wrażliwość estetyczną,
• zainspirują do poszukiwań w obszarze projektowania i designu,
• przełożą się na ich praktykę zawodową,
• umożliwią opracowanie własnych publikacji nowoczesnych materiałów edukacyjnych, które pomogą rozbudzić wśród zainteresowanej młodzieży pasje artystyczne.

Punktem wyjścia będą dzieła sztuki i kultury, punktem dojścia – praktyka zawodowa, która jest realizowana w szkole (różne zawody).

Harmonogram spotkań:
I spotkanie w dniu 18.04.2024 r. 16.00-19.15 (wykłady i warsztaty):
Miejsce: PBP Książnica im. A. Parczewskiego w Kaliszu

II spotkanie w dniu 23.05.2024 r. godz. 16.00-19.15 (wykłady i warsztaty:
Miejsce: Muzeum Narodowe Zamek w Gołuchowie

III spotkanie w dniu 4.06.2024 r. godz.16.00-19.15 (wykład i warsztaty)
Miejsce; Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

Informacje dodatkowe:
Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o udziale w programie.

Rekrutacja do udziału w projekcie odbędzie się poprzez platformę dostępną na stronie internetowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu – ISOS PE/09/01 https://isos2.odn.kalisz.pl/trainingSignUp/signUpForTraining/3856

Dział Obsługi Szkoleń tel. 887 081 844

Zaprezentowanie zbiorów wybranych instytucji kultury i sztuki nauczycielom/uczniom szkół branżowych jako inspiracja do wykorzystania tych przykładów w ich praktyce zawodowej.

Przygotowanie przez uczestników projektu katalogu tematów zajęć, w których można wykorzystać kolekcje i zbiory odwiedzanych instytucji i wskazaniem konkretnych obiektów.

Powstałe publikacje zostaną upowszechnione na stronach www. i profilach społecznościowych organizatorów.

Osoby do kontaktu:
1. Renata Jocz, st. wizytator Wydziału Rozwoju Edukacji w Kuratorium Oświaty w Poznaniu, tel.780 386 062, email: r.jocz@ko.poznan.pl
2. Magdalena Miczek, specjalista ds. informacji i komunikacji medialnej, tel. 662 381 792, email: m.miczek@ko.poznan.pl
3. Ewa Kowalczyk-Wiśniewska, konsultantka ds. przedmiotów artystycznych i narzędzi multimedialnych, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, tel. 887 081 853, email: ewa.kowalczyk-wisniewska@odn.kalisz.pl